Zadaj pytanie

Masz pytanie?

    captcha

    * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz w celach marketingowych.

    Informujemy, że podanie powyższych danych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu e-mail jest niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Osobie wypełniającej formularz przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Sowan® Interior System Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. Piłsudskiego 31 lok. 309, 05-120 Legionowo, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000314231, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP 524-26-63-600, Regon 141609884. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz w celach marketingowych.

    * oznacza wymagane pole